บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi

สำหรับนิสิตก่อนปี 62
username คือ เลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรกเท่านั้น
ตัวอย่าง เลขประจำตัวนิสิต 6134567890 username คือ 61345678
password ตัวเดียวกับระบบลงทะเบียน reg chula

 

สำหรับนิสิตปี 62 เป็นต้นไป
username คือ เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก

บุคลากร เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 3 เครื่อง
นิสิต เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ 2 เครื่อง

การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 10

การ Forget (ในกรณีพบปัญหาการเชื่อมต่อเดิม หากเคยเชื่อมต่อแล้ว)
 
1. คลิกไอคอน WiFi เลือก Network settings
 
 
2. เลือก Manage know networks
 
 
3. เลือก ChulaWiFi กด Forget
 
 
 
การเชื่อมต่อ ChulaWiFi
 
1. คลิกไอคอน WiFi เลือก ChulaWiFi
 
 
2. คลิก Connect
 
 
3. พิมพ์ Username & Password
 
 
4. คลิก Connect
 
 
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1

กรณีเคยเชื่อมต่อแล้วพบปัญหา ต้องทำการ remove ออกก่อน

การลบ profile network

1. คลิกขวาที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi 2. คลิก Forget this network

การตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ WIFI 2. เลือก Open Network and Sharing Center


3. คลิกที่ Set up a new connection or network


4. คลิกที่ Manually connect to wireless network แล้วคลิก Next

 

5. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile จากนั้นปรับรายละเอียดดังนี้

 • ตั้งชื่อในช่อง Network name  ตัวอย่าง ChulaWiFi  (ตัวอักษรใหญ่-เล็กต้องตรงตามนี้)
 • เลือก Security type  เป็น WPA2-Enterprise
 • เลือก Encryption type เป็น AES
 • กดปุ่ม Next

6. ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

7. ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ยกเลิก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on

คำเตือน ถ้าเลือก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้  หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเกิดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้  อาจมีผลทำให้มีคนแอบนำรหัสผ่านไปใช้ได้  ซึ่งผลเกิดกับผู้บันทึกรหัสผ่าน ถ้าเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8. จากนั้นกดปุ่ม Settings

9. ในหน้า Protected EAP Properties ให้ยกเลิก Validate server certificate กดปุ่ม Configure…

10. จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ยกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

11. จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

12. หน้า Advanced settings ให้ปรับตัวเลือกจาก User or computer authentication มาเป็น User authentication แล้วกดปุ่ม Save credentials พิมพ์ username/password แล้วกด OK

 --> 

13. คลิกที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi แล้วคลิก Connect

หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเครื่องหมายหัวข้อ Connect automatically


14. เมื่อเชื่อมต่อได้เรียบร้อย

 วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

กรณีเคยเชื่อมต่อแล้วพบปัญหา ต้องทำการ remove ออกก่อน

การลบ profile network

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ WIFI 2. เลือก Open Network and Sharing Center


3. คลิกที่ Manage wireless network


4. คลิกที่ชื่อ ChulaWiFi 5. คลิก Remove

การตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. กดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นกด Open Network and Sharing Center

2.เมื่อเข้าหน้า Network and Sharing Center ให้กด Manage wireless networks

3. จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Network ตัว ChulaWiFi

 

4. เลือก Manually create a network profile

5. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile จากนั้นปรับรายละเอียดดังนี้

 • ตั้งชื่อในช่อง Network name  ตัวอย่าง ChulaWiFi  (ตัวอักษรใหญ่-เล็กต้องตรงตามนี้)
 • เลือก Security type  เป็น WPA2-Enterprise
 • เลือก Encryption type เป็น AES
 • กดปุ่ม Next

6. ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

7. ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ยกเลิก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on

คำเตือน ถ้าเลือก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้  หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเกิดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้  อาจมีผลทำให้มีคนแอบนำรหัสผ่านไปใช้ได้  ซึ่งผลเกิดกับผู้บันทึกรหัสผ่าน ถ้าเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8. จากนั้นกดปุ่ม Settings

9. ในหน้า Protected EAP Properties ให้ยกเลิก Validate server certificate กดปุ่ม Configure…

10. จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ยกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

11. จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

12. หน้า Advanced settings ให้ปรับตัวเลือกจาก User or computer authentication มาเป็น User authentication แล้วกดปุ่ม Save credentials พิมพ์ username/password แล้วกด OK

 --> 

13. กดปุ่ม Close

14. จากนั้นรอสักครู่เมื่อ connect ได้สำเร็จจะขึ้น 

 

 วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

1. ไปที่ Menu bar กดเลือก  จะมีตัวเลือกให้เลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม OK

3. จะมีหน้า Verify Certificate ให้กดปุ่ม Show Certificate เพื่อตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Continue

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้
การลบ profile

1. คลิกที่สัญลักษณ์ WIFI มุมขาวมือของหน้าจอ เลือก Open Network Preferences...

 

2. คลิกที่ Advance..

3. คลิกที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi
4. แล้วคลิกที่ -
5. คลิก OK

6. คลิก Apply

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน iOS

การยกเลิกการเชื่อมต่อ ChulaWiFi (Forget This Network)

หากเคยเชื่อมต่อมาก่อนแล้วพบปัญหา ต้องทำการยกเลิกก่อนโดย

คลิกที่สัญลักษณ์ดังภาพ

 

แล้วเลือก Forget This Network

 

ยืนยันโดยคลิก Forget

 

 

การเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. กดปุ่ม Settings ไปที่ Wi-Fi กดเลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

3. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Trust

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

การยกเลิกการเชื่อมต่อ ChulaWiFi (Forget This Network)
หากเคยเชื่อมต่อมาก่อนแล้วพบปัญหา ต้องทำการยกเลิกก่อนโดย
คลิกที่ ChulaWiFi แล้วเลือก Forget
หรือกด ChulaWiFi ค้างเพื่อให้ขึ้นเมนูแล้วเลือก Forget
การเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. ไปที่ Settings จากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วค้นหา ChulaWiFi แล้วกดเลือก

 

2. กำหนดค่าดังนี้

EAP method เลือก PEAP

Phase 2 authentication เลือก MSCHAPV2

CA certificate เลือก Unspecified

 

 

3. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Connect

หากพบว่าปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ไม่สามารถกดได้ ให้ระบุค่า CA Certificate (ใบรับรอง) เป็น unspecified (ไม่ระบุ)

 

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

สถานที่ให้บริการ ChulaWiFi

คณะ อาคารส่วนกลาง
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • อาคารจามจุรี 1
 • อาคารจามจุรี 2
 • อาคารจามจุรี 3
 • อาคารจามจุรี 4
 • อาคารจามจุรี 5
 • อาคารจามจุรี 9
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 1
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 2
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 3
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 4
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 5
 • อาคารจุฬาพัฒน์ 13
 • อาคารบรมราชกุมารี
 • อาคารพินิตประชานาถ
 • อาคารมหิตลาธิเบศร
 • หอพักนิสิต