หลักสูตรการอบรม

 ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน G Suite for Education"

 

รอบที่ 1 สำหรับบุคลากร (2 วัน)

วันที่ 29-30 ต.ค. 61 เวลา 9.00-16.00 น.

ลงทะเบียนที่นี่
(50 ท่าน ภายใน 25 ต.ค. 61 หรือจนกว่าจะเต็ม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่

รอบที่ 2 สำหรับอาจารย์ (3 วัน)

วันที่ 15, 22 และ 29 พ.ย. 61 เวลา 9.00-16.00 น.

! เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 29 ตุลาคม !