หลักสูตรการอบรม

 ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน Office 365"

 

อบรมวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 9.00-16.00 น.

ลงทะเบียนถึงวันที่ 7 ธ.ค. 61 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
รับจำนวน 50 ท่าน

ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว
หากมีการจัดอบรมในครั้งถัดไปจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมคลิกที่นี่

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรม โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่ออีเมลจุฬาของท่าน @chula.ac.th

  2. ทดลองเข้าอีเมลจุฬา https://webmail.it.chula.ac.th

  3. ทดลองเข้า Office 365 https://login.microsoftonline.com

หากพบปัญหาข้อใดโปรดติดต่อ 83314 ก่อนวันอบรม