บริการห้องประชุมทางไกล

บริการห้องประชุมทางไกล (VDO Conference)

 

สถานที่

203 ชั้น 2  อาคารจามจุรี 3

 

ความจุ (สำหรับการใช้งานVDO Conference ) 

10-12 คน

 

รายละเอียดของบริการ

ระบบ VDO Conference  ห้องประชุม 203  สามารถประชุมได้ด้วย

1.โปรโตคอลH.323(ใช้หมายเลข IP ในการคุยกับอุปกรณ์ปลายทาง)  หรือ

2. ใช้Skype for Business (ใช้ Skype for Business ในการคุยกับห้องประชุม หรืออุปกรณ์ ปลายทาง)

 

*บุคลากรจุฬาฯทุกคนสามารถใช้งานSkype for Business  ได้ด้วยUsername : อีเมลจุฬาฯ และรหัสผ่านCUNET

*ในใช้งาน VDO Conference สามารถใช้งานโปรโตคอล H.323หรือ Skype for Business ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

 

วิธีการใช้งาน

1.     หน่วยงานทำการจองห้องประชุม203ผ่านระบบEDMS (เหมือนการจองห้องเพื่อใช้งานทั่วไป)

2.     เมื่อได้รับการยืนยันการใช้ห้องแล้ว   โปรดกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งความต้องการใช้งาน

 

แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

URL: https://goo.gl/forms/UU0DcSWWqBBwTbpC2   

หรือ สแกนQR Code

  

 

**    โปรดดำเนินการก่อนใช้งาน  5 วันทำการ)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณยิ่งสกล  ใจบุญ เบอร์โทรศัพท์ 022183439 อีเมล Yingsakol.J@Chula.ac.th  

คุณรัชนี มนุญพาณิชย์ เบอร์โทรศัพท์ 022183243 อีเมล Ratchanee.M@Chula.ac.th