หลักสูตรการอบรม

 ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งาน Office 365"

รอบที่ 1 สำหรับนิสิต

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22 มีนาคม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

 

รอบที่ 2 สำหรับบุคลากร

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22 มีนาคม จำกัดจำนวนหน่วยงานละ 3 คน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

*** รอบที่ 3 เปลี่ยนแปลงวันอบรม ***

รอบที่ 3 สำหรับบุคลากร 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. เปลี่ยนแปลงวันอบรม เป็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

เปลี่ยนวันอบรมเป็นวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 29 มีนาคม-->จำกัดจำนวนหน่วยงานละ 3 คน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าอบรม โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่ออีเมลจุฬาของท่าน @chula.ac.th (บุคลากร) / @student.chula.ac.th (นิสิต)

  2. ทดลองเข้าอีเมลจุฬา CU Webmail Staff / CU Webmail Student 

  3. ทดลองเข้า Office 365 https://login.microsoftonline.com

รายละเอียดบริการ Office 365 http://www.it.chula.ac.th/office365

หากพบปัญหาข้อใดโปรดติดต่อ 83314 ก่อนวันอบรม