(ร่าง) TOR

เอกสาร วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ 26 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด 25 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน 25 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างดูแลสวน สนามและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 06 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี 05 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิทยพัฒนา 04 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื่อด้วยไอน้ำแบบสุญญาศชนิด 2 ประตู และระบบ พร้อมติดตั้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ระบบ 03 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 680 ตัว 27 มิ.ย. 2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร 27 มิ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to (ร่าง) TOR