ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ...

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
17 ส.ค. 2017

ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14  และพื้นที่จอดรถ 4

AttachmentSize
PDF icon 25600815-1-1.pdf557.95 KB
PDF icon 25600815-1-2.pdf4.07 MB
PDF icon 25600815-1-3.pdf9.49 MB