ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารสถาบัน 3)

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
11 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2118-1.pdf1.5 MB
PDF icon 2118-2.pdf9.03 MB