ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
11 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 25600808-1-1.pdf515.97 KB
PDF icon 25600808-1-2.pdf2.05 MB
PDF icon 25600808-1-3.pdf2.62 MB
PDF icon 25600808-1-4.pdf203.97 KB