ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนิสิต

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
10 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2109-1.pdf2.38 MB
PDF icon 2109-2.pdf2.28 MB