ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
10 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2102-1.pdf3.88 MB
PDF icon 2102-2.pdf1.8 MB