ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
10 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2104-1.pdf3.56 MB
PDF icon 2104-2.pdf2.07 MB