ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
พฤหัสบดี, 10 สิงหาคม, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2104-1.pdf3.56 MB
PDF icon 2104-2.pdf2.07 MB