ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
05 ก.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 1622-0.pdf4.08 MB