ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ

วันสิ้นสุดการเสนอแนะฯ: 
16 มิ.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 1415-0.pdf2.74 MB