ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน PDF icon 1554-0.pdf 04/07/2017 06/07/2017 07/07/2017 20/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารหอพักนิสิต PDF icon 1564-0.pdf 30/06/2017 12/07/2017 14/07/2017 21/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ PDF icon 1313-0.pdf 08/06/2017 14/06/2017 16/06/2017 23/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 1280-0.pdf 05/06/2017 12/06/2017 19/06/2017 26/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร PDF icon 1253-0.pdf 05/06/2017 12/06/2017 14/06/2017 22/06/2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด PDF icon 1268-0.pdf 02/06/2017 09/06/2017 12/06/2017 16/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี PDF icon 1213-0.pdf 31/05/2017 07/06/2017 12/06/2017 21/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง PDF icon 1168-0.pdf 25/05/2017 06/06/2017 08/06/2017 21/06/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด PDF icon 1131-0.pdf 22/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 06/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 1045-0.pdf 17/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 07/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด PDF icon 1046-0.pdf 17/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 07/06/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงกายภาพและขยายพื้นที่ ภาควิชาวาทวิทยา PDF icon 0984-0.pdf 05/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 26/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด PDF icon 0895-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 0896-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง PDF icon 0884-0.pdf 25/04/2017 03/05/2017 09/05/2017 19/05/2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์