ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร PDF icon 1253-0.pdf 05/06/2017 12/06/2017 14/06/2017 22/06/2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมี จำนวน 4 ชุด PDF icon 1268-0.pdf 02/06/2017 09/06/2017 12/06/2017 16/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี PDF icon 1213-0.pdf 31/05/2017 07/06/2017 12/06/2017 21/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง PDF icon 1168-0.pdf 25/05/2017 06/06/2017 08/06/2017 21/06/2017
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประกวดราคาซื้อค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด PDF icon 1131-0.pdf 22/05/2017 29/05/2017 30/05/2017 06/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 1045-0.pdf 17/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 07/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์และการทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะสำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด PDF icon 1046-0.pdf 17/05/2017 25/05/2017 30/05/2017 07/06/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงกายภาพและขยายพื้นที่ ภาควิชาวาทวิทยา PDF icon 0984-0.pdf 05/05/2017 17/05/2017 18/05/2017 26/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 ชุด PDF icon 0895-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด PDF icon 0896-0.pdf 28/04/2017 09/05/2017 11/05/2017 24/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง PDF icon 0884-0.pdf 25/04/2017 03/05/2017 09/05/2017 19/05/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและทำเทคนิคพิเศษ จำนวน 1 ชุ 19/04/2017 24/04/2017 25/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขนาด 1600 CC จำนวน 7 คัน PDF icon 0778-0.pdf 05/04/2017 18/04/2017 20/04/2017 27/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง และเครื่อโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS จำนวน 14 เครื่อง PDF icon ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) และเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 19/60
PDF icon ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) และเครื่องโปรเจคเตอร์ (XGA) 5000 ANSILUMENS
PDF icon ข้อกำหนดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (XGA 4000 ANSI) จำนวน 71 เครื่อง
21/03/2017 28/03/2017 04/04/2017 19/04/2017
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ PDF icon ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/59
PDF icon ขอบเขตของงาน(TOR)โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ
17/03/2017 30/03/2017 04/04/2017 20/04/2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์