ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ PDF icon 2013-1.pdf
PDF icon 2013-2.pdf
04/08/2017 16/08/2017 18/08/2017 25/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 680 ตัว PDF icon 1844-0.pdf 31/07/2017 07/08/2017 11/08/2017 24/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิทยพัฒนา PDF icon 1872-0.pdf 27/07/2017 09/08/2017 15/08/2017 25/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ PDF icon 1846-0.pdf 25/07/2017 08/08/2017 11/08/2017 24/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างดูแลสวน สนามและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย PDF icon 1828-0.pdf 25/07/2017 08/08/2017 10/08/2017 23/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบสุญญากาศชนิด 2 ประตู และระบบ พร้อมติดตั้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ระบบ PDF icon 1827-0.pdf 24/07/2017 04/08/2017 09/08/2017 23/08/2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ PDF icon 1829-0.pdf 21/07/2017 03/08/2017 08/08/2017 15/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี PDF icon 1793-0.pdf 20/07/2017 27/07/2017 02/08/2017 08/08/2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร PDF icon ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร
PDF icon รายละเอียดในการเสนอการบริการระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร
PDF icon เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2561
18/07/2017 27/07/2017 04/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางลง MRT อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1666-0.pdf 18/07/2017 24/07/2017 24/07/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบ Internet อาคารสระบุรี 4,5,6 จำนวน 1 งาน PDF icon 1711-1.pdf
PDF icon 1711-2.pdf
12/07/2017 21/07/2017 24/07/2017 07/08/2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จำนวน 2 เครื่อง PDF icon 1714-0.pdf 12/07/2017 19/07/2017 25/07/2017 10/08/2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ เครื่อง GC with head space จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1715-0.pdf 12/07/2017 19/07/2017 25/07/2017 10/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ PDF icon 1595-0.pdf 06/07/2017 18/07/2017 21/07/2017 31/07/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 คัน PDF icon 1555-0.pdf 06/07/2017 07/07/2017 12/07/2017 18/07/2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์