ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต 21 ส.ค. 2017 30 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 11 ก.ย. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 งาน 21 ส.ค. 2017 30 ส.ค. 2017 31 ส.ค. 2017 05 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน 21 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017 30 ส.ค. 2017 06 ก.ย. 2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (ปิโตรเลียม) จำนวน 1 งาน 18 ส.ค. 2017 31 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 18 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารหอพักวิทยนิเวศน์ อาคารหอพักจุฬานิเวศน์และอาคารหอพักจุฬานิวาส 18 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017 01 ก.ย. 2017 08 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 17 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 13 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 17 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 13 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 17 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 13 ก.ย. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 1 17 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017 04 ก.ย. 2017 13 ก.ย. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม อาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017 29 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร 1, 2 ทุกชั้น, อาคาร 3, อาคาร 4 ภาควิชา, ห้องน้ำรวม (โรงอาหาร) อาคาร 4, อาคาร 5, อาคารศัลวิธานนิเทศ และอาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน 11 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017 28 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ EDS จำนวน 1 ชุด 11 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017 16 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ จำนวน 6 ชุด 10 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ 04 ส.ค. 2017 16 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 680 ตัว 31 ก.ค. 2017 07 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิทยพัฒนา 27 ก.ค. 2017 09 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบกล้อง CCTV บริเวณกลุ่มอาคารจามจุรี 1 2 3 4 และ 5 จำนวน 1 ระบบ 25 ก.ค. 2017 08 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างดูแลสวน สนามและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 25 ก.ค. 2017 08 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบสุญญากาศชนิด 2 ประตู และระบบ พร้อมติดตั้ง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ระบบ 24 ก.ค. 2017 04 ส.ค. 2017 09 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 21 ก.ค. 2017 03 ส.ค. 2017 08 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี 20 ก.ค. 2017 27 ก.ค. 2017 02 ส.ค. 2017 08 ส.ค. 2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร 18 ก.ค. 2017 27 ก.ค. 2017 04 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงระบบโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางลง MRT อาคารจัตุรัสจามจุรี 18 ก.ค. 2017 24 ก.ค. 2017 24 ก.ค. 2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบ Internet อาคารสระบุรี 4,5,6 จำนวน 1 งาน 12 ก.ค. 2017 21 ก.ค. 2017 24 ก.ค. 2017 07 ส.ค. 2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จำนวน 2 เครื่อง 12 ก.ค. 2017 19 ก.ค. 2017 25 ก.ค. 2017 10 ส.ค. 2017
คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ เครื่อง GC with head space จำนวน 1 เครื่อง 12 ก.ค. 2017 19 ก.ค. 2017 25 ก.ค. 2017 10 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ 06 ก.ค. 2017 18 ก.ค. 2017 21 ก.ค. 2017 31 ก.ค. 2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก 4 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 2 คัน 06 ก.ค. 2017 07 ก.ค. 2017 12 ก.ค. 2017 18 ก.ค. 2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 04 ก.ค. 2017 06 ก.ค. 2017 07 ก.ค. 2017 20 ก.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารหอพักนิสิต 30 มิ.ย. 2017 12 ก.ค. 2017 14 ก.ค. 2017 21 ก.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding)