ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอรับเอกสาร: 
12 ม.ค. 2561
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
29 ม.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
30 ม.ค. 2561
กำหนดเสนอราคา: 
30 ม.ค. 2561
AttachmentSize
PDF icon buy15-4.pdf656.47 KB
PDF icon 001.pdf733.26 KB
PDF icon 002.pdf3.48 MB
PDF icon 003.pdf1.43 MB