คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารปฎิบัติการสี่ภาควิชา จำนวน 1 งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 25 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
30 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
30 ส.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
01 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2352-0.pdf724.59 KB