ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างบริการเดินรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบไม่มีการจัดเก็บค่าโดยสาร

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 25 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
07 ก.ย. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
11 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
19 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2297-1.pdf3 MB
PDF icon 2297-2.pdf4.02 MB