ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ, อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์14 พื้นที่จอดรถ4

ขอรับเอกสาร: 
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2017 - ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
ศุกร์, 1 กันยายน, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
พฤหัสบดี, 7 กันยายน, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
พุธ, 13 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2295-1.pdf3.67 MB
PDF icon 2295-2.pdf8.42 MB