ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ, อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์14 พื้นที่จอดรถ4

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 25 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
01 ก.ย. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
07 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
13 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2295-1.pdf3.67 MB
PDF icon 2295-2.pdf8.42 MB