ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (DILATOMETER) จำนวน 1 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2017 - ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
ศุกร์, 1 กันยายน, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
พุธ, 6 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2292-2.pdf99.88 KB