ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (Scanning Electron Microscope) จำนวน 1 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 25 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
31 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
01 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
06 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2292-1.pdf363.75 KB