ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารสถาบัน 3)

ขอรับเอกสาร: 
จันทร์, 21 สิงหาคม, 2017 - พุธ, 23 สิงหาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
อังคาร, 29 สิงหาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
พุธ, 30 สิงหาคม, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
อังคาร, 5 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2269-1.pdf3.22 MB
PDF icon 2269-2.pdf1.26 MB
PDF icon 2269-3.pdf9.51 MB