ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารสถาบัน 3)

ขอรับเอกสาร: 
21 ส.ค. 2017 - 23 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
29 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
30 ส.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
05 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2269-1.pdf3.22 MB
PDF icon 2269-2.pdf1.26 MB
PDF icon 2269-3.pdf9.51 MB