ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา

ขอรับเอกสาร: 
21 ส.ค. 2017 - 24 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
30 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
31 ส.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
06 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2283-1.pdf3.94 MB
PDF icon 2283-2.pdf2.28 MB