ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี

ขอรับเอกสาร: 
17 ส.ค. 2017 - 24 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
30 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
01 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
08 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2255-1.pdf3.19 MB
PDF icon 2255-2.pdf3.39 MB