ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี

ขอรับเอกสาร: 
พฤหัสบดี, 17 สิงหาคม, 2017 - พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
พุธ, 30 สิงหาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
ศุกร์, 1 กันยายน, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
ศุกร์, 8 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2255-1.pdf3.19 MB
PDF icon 2255-2.pdf3.39 MB