ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต

ขอรับเอกสาร: 
17 ส.ค. 2017 - 23 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
01 ก.ย. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
06 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
19 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2257-1.pdf3.77 MB
PDF icon 2257-2.pdf4.35 MB