ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ

ขอรับเอกสาร: 
17 ส.ค. 2017 - 22 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
31 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
04 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
12 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2256-0.pdf5.65 MB