คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์ EDS จำนวน 1 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
08 ส.ค. 2017 - 11 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
15 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
16 ส.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
17 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 25600811-6.pdf605.15 KB