ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต

ขอรับเอกสาร: 
11 ส.ค. 2017 - 21 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
30 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
04 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
11 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 25600811-5-1.pdf510.6 KB
PDF icon 25600811-5-2.pdf3.24 MB
PDF icon 25600811-5-3.pdf2.35 MB
PDF icon 25600811-5-4.pdf35.4 KB