ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1

ขอรับเอกสาร: 
10 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
29 ส.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
04 ก.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
13 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2159-0.pdf7.6 MB