ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารและจัดทำตาข่ายกันนก อาคารบรมราชกุมารี

ขอรับเอกสาร: 
17 ก.ค. 2017 - 20 ก.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
27 ก.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
02 ส.ค. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
08 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 1793-0.pdf5.47 MB