คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหาร อาคารมหาจักรีสิรินธร จำนวน 1 อาคาร

ขอรับเอกสาร: 
พฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม, 2017 - อังคาร, 18 กรกฎาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
พฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
ศุกร์, 4 สิงหาคม, 2017