สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

ขอรับเอกสาร: 
09 มี.ค. 2017 - 17 มี.ค. 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
30 มี.ค. 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
04 เม.ย. 2017
กำหนดเสนอราคา: 
20 เม.ย. 2017