สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

ขอรับเอกสาร: 
พฤหัสบดี, 9 มีนาคม, 2017 - ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017
ยื่นเอกสารประกวดราคา: 
พฤหัสบดี, 30 มีนาคม, 2017
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์: 
อังคาร, 4 เมษายน, 2017
กำหนดเสนอราคา: 
พฤหัสบดี, 20 เมษายน, 2017