ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นเอกสารประกวดราคา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดเสนอราคา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศักยกรรมตา ศักยกรรมกระดูกและไขสันหลัง จำนวน 1 ชุด PDF icon 2252-0.pdf 29/08/2017 04/09/2017 06/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกระบวนการประมาณการรายรับ การประมาณการรายจ่ายประจำปี PDF icon 2255-1.pdf
PDF icon 2255-2.pdf
24/08/2017 30/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา PDF icon 2283-1.pdf
PDF icon 2283-2.pdf
24/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 06/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต PDF icon 2257-1.pdf
PDF icon 2257-2.pdf
23/08/2017 01/09/2017 06/09/2017 19/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ PDF icon 2256-0.pdf 22/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 12/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต PDF icon 25600811-5-1.pdf
PDF icon 25600811-5-2.pdf
PDF icon 25600811-5-3.pdf
PDF icon 25600811-5-4.pdf
21/08/2017 30/08/2017 04/09/2017 11/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 1 งาน PDF icon 2267-0.pdf 21/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 05/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาซื้อฝารองนั่งเอนกประสงค์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,347 อัน PDF icon 2117-0.pdf 21/08/2017 25/08/2017 30/08/2017 06/09/2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีและสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ (ปิโตรเลียม) จำนวน 1 งาน PDF icon 25600811-4-1.pdf
PDF icon 25600811-4-2.pdf
18/08/2017 31/08/2017 04/09/2017 18/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบการบริหารอาคารหอพักวิทยนิเวศน์ อาคารหอพักจุฬานิเวศน์และอาคารหอพักจุฬานิวาส PDF icon 2193-0.pdf 18/08/2017 25/08/2017 01/09/2017 08/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 2 PDF icon 2158-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันออก 1 PDF icon 2159-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 2 PDF icon 2161-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก 1 PDF icon 2160-0.pdf 17/08/2017 29/08/2017 04/09/2017 13/09/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกวดราคาจ้างการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม อาคารวิศวฯ 100 ปี จำนวน 1 งาน PDF icon 25600811-2.pdf 11/08/2017 23/08/2017 25/08/2017 29/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์