นิสิต


นิสิต 2562 รับรหัสผ่าน CUNET

 

 

 CUNET Account

คำแนะนำ

1. เปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ

2. username สำหรับนิสิตคืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/pw-student

3. ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/forget-pw

4. นิสิตจะทราบอีเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/mail-student

5. นิสิตจะเข้าเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/student-login-webmail

6. eduroam คืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/what-is-eduroam


 รหัสผ่านที่นิสิตจะได้รับสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. บริการโฮมเพจส่วนบุคคล

3. บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Blackboard

4. บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi

 

***สำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

อีเมลจะเป็น เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก@student.chula.ac.th เช่น 6034567890@student.chula.ac.th