พื้นที่เว็บสำหรับเว็บหน่วยงาน

เป็นบริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รองรับเทคโนโลยีเว็บแบบ html, php และฐานข้อมูล MySQL ทั้งนี้ผู้รับผิดขอบสามารถบริการจัดการพื้นที่ของตัวเองได้ผ่านโปรแกรม Plesk

แบบฟอร์ม

คู่มือ-เอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการโฮมเพจสำหรับหน่วยงาน