ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศเผยแพร่: 
09 ม.ค. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:
เอกสาร: