สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดความชื้นของดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
22 ธ.ค. 2560
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:
เอกสาร: