ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร วันที่ประกาศเผยแพร่
สถาบันวิจัยพลังงาน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสถาบันวิจัยพลังงาน วิธีคัดเลือก ดาวน์โหลด 18 ม.ค. 2561
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฮาร์ดดิส จำนวน 20 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2561
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องบันทึกข้อมูลภาพและเสียงแบบความคมชัดสูง ชนิด 4K วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2561
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์การถ่ายภาพมุมสูงแบบความคมชัดสูง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17 ม.ค. 2561
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09 ม.ค. 2561
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสถานีตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด และเครื่องวัดความชื้นของดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการรูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ใบภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปิดฝาถ้วย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ สำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิคเฟสคอนทราส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัด - สับ ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาอบแห้งระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22 ธ.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจโอแคร์ ปีที่ 3 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 02 ต.ค. 2560
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาและดำเนินการจัดการโครงการแห่งอนาคต (The Futures Project) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 03 ม.ค. 2561
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงลิฟต์โดยสารทรงกลม จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2560
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 185 ตัว ดาวน์โหลด 26 ธ.ค. 2560
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบหนังสือแนะนำจุฬาฯ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 18 ธ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างสื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลงานนวัตกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 18 ธ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินและพัฒนานิสิตสู่การเป็นพลเมืองโลกและการประกอบอาชีพสำหรับตลาดแรงงานในอนาคต จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 08 ธ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์โครงการบันทึกจุฬาฯ เรื่องจุฬาฯ สรรศิลป์ เหม เวชกร ตอนศิลปะแห่งสยาม จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 07 ธ.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบดูดควัน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลด 07 ธ.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง