ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างตัวอักษรและภาพกราฟิก จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างตัวอักษรและภาพกราฟิก จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 6/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 16/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมกันชนิดกลุ่ม จำนวน 11 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมกันชนิดกลุ่ม จำนวน 11 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 7/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 17/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน 4 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน 4 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 10/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
19/01/2017 - 26/01/2017 26/01/2017 30/01/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารจามจุรี 1 (ศูนย์เครือข่ายฯ) PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารจามจุรี 1 (ศูนย์เครือข่ายฯ)
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 18/60
PDF icon สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
11/01/2017 - 23/01/2017 30/01/2017 31/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0090-0.pdf 10/01/2017 - 20/01/2017 23/01/2017 24/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม จำนวน 60 ชุด PDF icon 0073-0.pdf 04/01/2017 - 13/01/2017 16/01/2017 17/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2,000 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0084-0.pdf 05/01/2017 - 18/01/2017 19/01/2017 20/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดก๊าซไอเสีย จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0083-0.pdf 04/01/2017 - 16/01/2017 17/01/2017 18/01/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง PDF icon 0020-0.pdf 05/01/2017 - 17/01/2017 17/01/2017 25/01/2017
สถาบันวิจัยพลังงาน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องฮีทปั๊ม ระบบท่อ และถังเก็บน้ำร้อน จำนวน 1 ชุด PDF icon 0021-0.pdf 04/01/2017 - 16/01/2017 16/01/2017 18/01/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)