ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน PDF icon 0755-0.pdf 27/03/2017 - 04/04/2017 25/04/2017 25/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ PDF icon 0776-0.pdf 29/03/2017 - 07/04/2017 10/04/2017 11/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ PDF icon 0777-0.pdf 29/03/2017 - 07/04/2017 10/04/2017 11/04/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television) จำนวน 3 งาน PDF icon 0725-0.pdf 23/03/2017 - 31/03/2017 10/04/2017 10/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 27/60
PDF icon แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
20/03/2017 - 30/03/2017 04/04/2017 05/04/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 128 ชุด PDF icon 0690-0.pdf 14/03/2017 - 24/03/2017 24/03/2017 27/03/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด PDF icon 0689-0.pdf 14/03/2017 - 24/03/2017 27/03/2017 28/03/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2,000 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0683-0.pdf 10/03/2017 - 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 25/60
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด
08/03/2017 - 17/03/2017 20/03/2017 21/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 26/60
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด
08/03/2017 - 17/03/2017 20/03/2017 21/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างสำหรับงานวิจัย อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 24/60
PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
02/03/2017 - 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 22/60
PDF icon ข้อกำหนดการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง
14/02/2017 - 23/02/2017 06/03/2017 07/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 23/60
PDF icon ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะการประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ
14/02/2017 - 23/02/2017 03/03/2017 06/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงเหล็กซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก จำนวน 300 ตัว PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงเหล็กซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก จำนวน 300 ตัว
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 21/60
PDF icon ข้อกำหนดเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก
10/02/2017 - 21/02/2017 23/02/2017 24/02/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Multi Purpose Training Room จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Multi Purpose Training Room จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 9/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
08/02/2017 - 22/02/2017 22/02/2017 28/02/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 20/60
PDF icon แบบสรุปค่าก่อสร้าง
02/02/2017 - 14/02/2017 23/02/2017 24/02/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด PDF icon 0230-0.pdf 24/01/2017 - 03/02/2017 06/02/2017 07/02/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาเผาโลหะแบบท่อ อุณหภูมิ 1600 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0202-0.pdf 16/01/2017 - 27/01/2017 30/01/2017 31/01/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ สำหรับถ่ายภาพพื้นผิว 3D จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0201-0.pdf 16/01/2017 - 26/01/2017 27/01/2017 30/01/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตสื่อ จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตสื่อ จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 8/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25/01/2017 - 07/02/2017 07/02/2017 15/02/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป