ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด PDF icon 1334-0.pdf 05/06/2017 - 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง PDF icon 1333-0.pdf 05/06/2017 - 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1312-0.pdf 07/06/2017 - 15/06/2017 21/06/2017 21/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง PDF icon 1311-0.pdf 07/06/2017 - 15/06/2017 21/06/2017 21/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ ชั้น 12 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1215-0.pdf 30/05/2017 - 07/06/2017 13/06/2017 13/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) PDF icon 1212-0.pdf 31/05/2017 - 08/06/2017 14/06/2017 14/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 452 ชุด PDF icon 1200-0.pdf 24/05/2017 - 05/06/2017 07/06/2017 08/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 PDF icon 1158-0.pdf 22/05/2017 - 31/05/2017 07/06/2017 08/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1145-0.pdf 22/05/2017 - 30/05/2017 05/06/2017 05/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมดาดฟ้าและกันสาดด้านหน้าอาคารชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน PDF icon 1146-0.pdf 24/05/2017 - 01/06/2017 07/06/2017 07/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery Central BATT อาคารเรือนวิรัชมิตรและอาคารระเบียงจามจุรี PDF icon 1130-0.pdf 19/05/2017 - 29/05/2017 02/06/2017 02/06/2017
สำนักงานการทะเบียน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 8,500 ปก PDF icon 1048-0.pdf 15/05/2017 - 22/05/2017 15/06/2017 16/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่หน้าร้านค้า 11 คูหา โครงการสวนหลวงสแควร์ PDF icon 1027-0.pdf 12/05/2017 - 22/05/2017 25/05/2017 25/05/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง โครงการสวนหลวงสแควร์ PDF icon 1005-0.pdf 11/05/2017 - 19/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน PDF icon 0953-0.pdf 27/04/2017 - 05/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ เครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0956-0.pdf 26/04/2017 - 11/05/2017 15/05/2017 16/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ PDF icon 0929-0.pdf 26/04/2017 - 05/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำกรงลิงเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 30 กรง PDF icon 0889-0.pdf 20/04/2017 - 01/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ขยายระยะเวลาประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน PDF icon 0850-0.pdf 27/03/2017 - 12/04/2017 25/05/2017 25/05/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Network Master จำนวน 1 ชุด PDF icon 0854-0.pdf 03/04/2017 - 18/04/2017 19/04/2017 20/04/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป