ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-9.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบพร้อมจอและอุปกรณ์แบบจำลองเสมือน จำนวน 2 เครื่อง PDF icon 1626-8.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบฉายภาพนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด PDF icon 1626-7.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำโต๊ะนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด PDF icon 1626-6.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำกำแพงนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด PDF icon 1626-5.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องออกแบบโครงสร้างและกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-4.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างต้นแบบวัสดุหลากหลายชนิด จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-3.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างชิ้นงานแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-2.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-1.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน PDF icon 1572-0.pdf 22/06/2017 - 06/07/2017 17/07/2017 18/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน100ปี,พื้นที่อาคารตลาดสามย่านและพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 3 งาน PDF icon 1522-0.pdf 27/06/2017 - 05/07/2017 13/07/2017 13/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ชั้น LG อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 1494-0.pdf 23/06/2017 - 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต PDF icon 1486-0.pdf 19/06/2017 - 28/06/2017 06/07/2017 07/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ (ระยะที่ 5) PDF icon 1485-0.pdf 19/06/2017 - 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ GPS Equipments จำนวน 80 เครื่อง PDF icon 1484-0.pdf 15/06/2017 - 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดเมนท่อน้ำทิ้ง อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1452-0.pdf 20/06/2017 - 28/06/2017 04/07/2017 04/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างสูบไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1453-0.pdf 16/06/2017 - 26/06/2017 30/06/2017 30/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 1430-0.pdf 16/06/2017 - 26/06/2017 30/06/2017 30/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บเกตเวย์ (Web Security Gateway) PDF icon 1388-0.pdf 08/06/2017 - 16/06/2017 22/06/2017 22/06/2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประกาศเสนอราคาจัดซื้อเครื่องระบบควบคุมประตูเข้า - ออกสำนักงาน และระบบสแกนลายนิ้วมือพนักงาน PDF icon 1350-0.pdf 01/06/2017 - 15/06/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป