ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ดาวน์โหลด 05/06/2017 - 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง ดาวน์โหลด 05/06/2017 - 20/06/2017 21/06/2017 22/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 07/06/2017 - 15/06/2017 21/06/2017 21/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง ดาวน์โหลด 07/06/2017 - 15/06/2017 21/06/2017 21/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ ชั้น 12 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 30/05/2017 - 07/06/2017 13/06/2017 13/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) ดาวน์โหลด 31/05/2017 - 08/06/2017 14/06/2017 14/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 452 ชุด ดาวน์โหลด 24/05/2017 - 05/06/2017 07/06/2017 08/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด 22/05/2017 - 31/05/2017 07/06/2017 08/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 22/05/2017 - 30/05/2017 05/06/2017 05/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมดาดฟ้าและกันสาดด้านหน้าอาคารชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ดาวน์โหลด 24/05/2017 - 01/06/2017 07/06/2017 07/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยน Battery Central BATT อาคารเรือนวิรัชมิตรและอาคารระเบียงจามจุรี ดาวน์โหลด 19/05/2017 - 29/05/2017 02/06/2017 02/06/2017
สำนักงานการทะเบียน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 8,500 ปก ดาวน์โหลด 15/05/2017 - 22/05/2017 15/06/2017 16/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่หน้าร้านค้า 11 คูหา โครงการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 12/05/2017 - 22/05/2017 25/05/2017 25/05/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง โครงการสวนหลวงสแควร์ ดาวน์โหลด 11/05/2017 - 19/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลด 27/04/2017 - 05/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ เครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 26/04/2017 - 11/05/2017 15/05/2017 16/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ดาวน์โหลด 26/04/2017 - 05/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำกรงลิงเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 30 กรง ดาวน์โหลด 20/04/2017 - 01/05/2017 08/05/2017 09/05/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ขยายระยะเวลาประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ดาวน์โหลด 27/03/2017 - 12/04/2017 25/05/2017 25/05/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Network Master จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 03/04/2017 - 18/04/2017 19/04/2017 20/04/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ดาวน์โหลด 27/03/2017 - 04/04/2017 25/04/2017 25/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด 29/03/2017 - 07/04/2017 10/04/2017 11/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ดาวน์โหลด 29/03/2017 - 07/04/2017 10/04/2017 11/04/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television) จำนวน 3 งาน ดาวน์โหลด 23/03/2017 - 31/03/2017 10/04/2017 10/04/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารจามจุรี 9 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20/03/2017 - 30/03/2017 04/04/2017 05/04/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 128 ชุด ดาวน์โหลด 14/03/2017 - 24/03/2017 24/03/2017 27/03/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Bomb calorimeter จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 14/03/2017 - 24/03/2017 27/03/2017 28/03/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2,000 องศา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 10/03/2017 - 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำโต๊ะเรียนกลุ่ม จำนวน 48 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
08/03/2017 - 17/03/2017 20/03/2017 21/03/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
08/03/2017 - 17/03/2017 20/03/2017 21/03/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)