ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ ชั้น 12 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1815-0.pdf 20/07/2017 - 31/07/2017 03/08/2017 03/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง PDF icon 1779-0.pdf 21/07/2017 - 31/07/2017 04/08/2017 04/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ล้าสมัย จากการใช้งาน จำนวน 125 รายการ 321 ชิ้น PDF icon 1756-0.pdf 14/07/2017 - 21/07/2017 25/07/2017 25/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก และสัตว์รบกวน จำนวน 3 งาน PDF icon 1713-0.pdf 14/07/2017 - 24/07/2017 27/07/2017 27/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ แบบกลม ชนิด 1 ชั้น สีขาว จำนวน 7,800 กล่อง PDF icon 1712-0.pdf 13/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปขายซากพัสดุ จำนวน 3 รายการ PDF icon 1683-0.pdf 07/07/2017 - 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด จำนวน 3 งาน PDF icon 1682-0.pdf 12/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 งาน PDF icon 1681-0.pdf 12/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนแนวดิ่ง อาคารจามจุรี 1-2 PDF icon 1691-0.pdf 06/07/2017 - 19/07/2017 24/07/2017 25/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด PDF icon 1684-0.pdf 06/07/2017 - 18/07/2017 19/07/2017 20/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Image Analyzer จำนวน 1 ชุด PDF icon 1670-0.pdf 03/07/2017 - 13/07/2017 14/07/2017 17/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดบริเวณสยามสแควร์ และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารธนาคารกรุงเทพ PDF icon 1634-0.pdf 07/07/2017 - 18/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ PDF icon 1633-0.pdf 07/07/2017 - 18/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน,พื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน 100 ปี และพื้นที่อาคารตลาดสามย่าน PDF icon 1632-0.pdf 06/07/2017 - 17/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Learning Space จำนวน 1 ชุด 04/07/2017 - 19/07/2017 19/07/2017 21/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 และชั้น M อาคารเจริญวิศวกรรม จำนวน 1 งาน PDF icon 1630-0.pdf 27/06/2017 - 12/07/2017 19/07/2017 20/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน PDF icon 1626-13.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดหุ่นยนต์เลโก้มาตรฐาน จำนวน 30 ชุด PDF icon 1626-12.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย ด้านเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1626-11.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำคอนเท้นท์เครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา จำนวน 1 งาน PDF icon 1626-10.pdf 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป