ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตัดต่อ PDF icon 2058-0.pdf 31/07/2017 - 08/08/2017 11/08/2017 15/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ CU-ERP PDF icon 2015-0.pdf 01/08/2017 - 10/08/2017 18/08/2017 21/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) PDF icon 1942-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 16/08/2017 16/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) PDF icon 1943-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 15/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งรั้วเหล็กโครงการอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณซอยจุฬาฯ 12 ถึงซอยจุฬาฯ 20 PDF icon 1907-0.pdf 27/07/2017 - 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1903-0.pdf 27/07/2017 - 07/08/2017 11/08/2017 11/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงลิฟต์ Medium Zone ตัวที่ 3,4,7,8 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1904-0.pdf 27/07/2017 - 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น G โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1905-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 16/08/2017 16/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงระบบบ่อดักไขมันบริเวณหลังศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1906-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 15/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Engine Fire Pump&jockey Pump) แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1860-0.pdf 25/07/2017 - 03/08/2017 08/08/2017 08/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 2 จำนวน 2 ระบบ PDF icon 1954-0.pdf 21/07/2017 - 03/08/2017 04/08/2017 08/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 8 เครื่อง PDF icon 1939-0.pdf 17/07/2017 - 27/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลรักษางานระบบวิศวกรรม ตึก 4, ตึก 5 จำนวน 1 งาน PDF icon 1940-0.pdf 17/07/2017 - 27/07/2017 04/08/2017 07/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Portable Sensor จำนวน 8 เครื่อง PDF icon 1936-0.pdf 21/07/2017 - 02/08/2017 03/08/2017 04/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Firewall จำนวน 1 ระบบ PDF icon 1908-0.pdf 21/07/2017 - 03/08/2017 07/08/2017 09/08/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 1 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ PDF icon 1948-0.pdf 25/07/2017 - 04/08/2017 08/08/2017 15/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1825-3.pdf 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1825-2.pdf 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1825-1.pdf 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าภายในตู้ CAP BANK ชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1816-0.pdf 20/07/2017 - 31/07/2017 04/08/2017 04/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป