ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) PDF icon 2088-0.pdf 08/08/2017 - 17/08/2017 23/08/2017 23/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ PDF icon 2083-0.pdf 04/08/2017 - 18/08/2017 22/08/2017 23/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตั้งพื้นที่พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว PDF icon 2084-0.pdf 04/08/2017 - 16/08/2017 18/08/2017 21/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบติดตามการเคลื่อนไหว Motion Tracking System จำนวน 1 ชุด PDF icon 2082-0.pdf 31/07/2017 - 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมระเบียงชั้น 3 โซน B อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2053-0.pdf 04/08/2017 - 15/08/2017 21/08/2017 21/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณพื้นที่ดาดฟ้า อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2054-0.pdf 02/08/2017 - 10/08/2017 18/08/2017 18/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณชั้น 3 อาคารตลาดสามย่าน PDF icon 1970-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 15/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร PDF icon 1968-0.pdf 02/08/2017 - 10/08/2017 17/08/2017 17/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร PDF icon 1969-0.pdf 02/08/2017 - 10/08/2017 18/08/2017 18/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบลวดสลิง บริเวณทางเชื่อมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1966-0.pdf 02/08/2017 - 10/08/2017 17/08/2017 17/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดภายในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย สูบสิ่งปฏิกูลและไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 1967-0.pdf 04/08/2017 - 16/08/2017 21/08/2017 21/08/2017
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -70 อาศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง จำนวน 1 ตู้ PDF icon 1965-0.pdf 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 16/08/2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารมหาวชิราวุธ PDF icon 2003-0.pdf 01/08/2017 - 11/08/2017 15/08/2017 16/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน จำนวน 1 งาน PDF icon 2002-0.pdf 25/07/2017 - 04/08/2017 10/08/2017 11/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่อง DAta logger จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1998-0.pdf 26/07/2017 - 10/08/2017 11/08/2017 15/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 1997-0.pdf 26/07/2017 - 10/08/2017 11/08/2017 15/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองการวัดรังสีระบบ SCA จำนวน 1 ชุด PDF icon 1999-0.pdf 26/07/2017 - 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองระบบการวัดรังสี Geiger Mueller จำนวน 1 ชุด PDF icon 2000-0.pdf 26/07/2017 - 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองเพื่อการศึกษาค่าครึ่งชีวิต จำนวน 1 ชุด PDF icon 1996-0.pdf 26/07/2017 - 09/08/2017 10/08/2017 11/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด PDF icon 1964-0.pdf 25/07/2017 - 08/08/2017 09/08/2017 10/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป