ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 01 ก.ย. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
05 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
06 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2317-0.pdf4.42 MB