สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี

ขอรับเอกสาร: 
25 ส.ค. 2017 - 04 ก.ย. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
07 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
07 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2320-0.pdf427.02 KB