สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน

ขอรับเอกสาร: 
25 ส.ค. 2017 - 04 ก.ย. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
07 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
07 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2322-0.pdf210.15 KB