สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์

ขอรับเอกสาร: 
23 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
05 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
05 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2287-1.pdf375.27 KB